Havalandırma sistemləri

Haqqımızda

VENT şirkəti 2005-ci ildən təsis edilmiş  və Azərbaycanda  havalandırma kanallarının istehsalı və quraşdırılması ilə məşqul olan və bu sahədə  xidmət göstərən ilk müəssisələrdəndir.

 Fəaliyyətini  mexaniki avadanlıqlarla başlayan  şirkət , sonradan tam avtomatik istehsal üsüla keçidi təmin etmiş  və  hazırda ən müasir makinalardan istifadə  etməklə  fabrikimizin emalatlarının keyfiyyətinin  və emal  gücünün yüksəlməsinə  nail olmuşdur.  Günlük 800m² dördkünc, 700m² yuvarlaq kanal istehsal etmək gücünə malik olan fabrikimiz istehsal prossesində  yalnız yüksək tələblərə  cavab verən Türkiyə  istehsalı olan sinklənmiş vərəqələr, kanal birləşmə aksessuarları  və izolyasıya  materiallarından istifadə edir.  

Fabrikimiz beynəlxalq standartlara uyqun təchiz edilmlş avadanlıqlarla istehsalat silsiləsini tam olaraq həyata keçirir.  Peşəkar əməkdaşlarımız konstruktor-layihələndirmə mərhələsindən başlayaraq hazır  texnoloji məhsulun montajına qədər, yəni  isitmə, soyutma və havalandırma prossesini  bütövlükdə əhatə edən xidməti (fəaliyyəti) təmin edirlər.

VENT-in əsas prinsipi istehsal zamanı dünya təcrübəsinin, öncül texnoloqiyaların  və peşəkar biliklərin kompleks şəklində istifadə edilməsidir.  Bu məqsədlə VENT  inovativ metodların tətbiqini özünün strateji  inkşaf xətti kimi qəbul edir.

Ötən illər ərzində VENT  bir sıra böyuk layihələrin iştirakçısı kimi istehlakçının individual tələblərini maksimum dərəcədə nəzərə almaqla  üzərinə düşən işləri  yüksək keyfiyyətlə   müvafiq müddətlər ərzində təhfil vermiş,  bununla da  etibarlı  partnyor  olduğunu təsdiq etmişdir .

PRİNSİPLƏRİMİZ:

- Yüksək keyfiyyətlə optimal qiymətlər arasında balansın saxlanılması ;

- ekoloji təmiz istehsala nail olmaqla ətraf mühitin zərərli təsirlərdən qorunması ;

- istehsal, montaj prossesində və quraşdırılan havalandırma sisteminin çalışmasında təhlükəsizlik tələblərinin təmin edilməsi ;

-  istehlakçi və partnyorlarımızla mütəmadi  əlaqə saxlmaqla alınan təklif və rəylərin  təhlili nəticəsində istehsal prossesinin və məmulatların modernləşdirilməsi

VƏZİFƏMİZ:  

VENT olaraq  yüksək keyfiyyətdə, geniş çeşiddə məhsulların istehsalı üçün maksimal dərəcədə effektiv şəraitin yaradılması  və şirkətimizin peşəkar mütəxəssisləri  tərəfindən, sifarişçinin bütün tələblərini nəzərə almaq şərtilə, müasir stantartlara müvafiq, yüksək keyfiyyətə tam zəmanət verərək  və qısa müddətdə müştəriyə xidmətin  göstərilməsidir.

HƏDƏFİMİZ:

Havalandırma sistemləri sahənində  texnoloqiyanin yeni nailiyyətlərindən , metodlarından  və müasir avadanlıqlardan istifadə edərək  şirkətimizin  inkşafının sürətləndirilməsini, işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsini  və nəticə etibarı ilə ölkədə bu sektorda fəaliyyət göstərən qabaqcıl şirkətlər sırasına çixmasını təmin etməkdir.

STRATEGİYAMIZ:

Azərbaycanın davamlı və dinamik sosial-iqtisadi inkişafı, sahibkarlıq sektorunda  islahatların həyata keçirilməsi və dünya sənaye sisteminə inteqrasiyası sahəsində əldə olunmuş  nailiyyətlərində tövhəmizin olması və müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında iştirak etməkdir.