Dəniz ventilyasiya sistemləri

Ventilation Ducts and Round Fittings

Etibarlılıq və texniki xidmət gəmiqayırmanın əsas aspektləridir, çünki torpaq tikintisində bəzi avadanlıq nasazlığı halında Siz asanlıqla kömək istəyə bilərsiniz, lakin dənizdə bu, demək olar ki, mümkün deyil. Gəmilərin işçiləri nasazlığı tez və effektiv şəkildə aradan qaldıra bilməlidirlər, əks halda gəmi heyətinin sağlamlığı və ya həyatı təhlükə altına düşə bilər. Gəmidə ən təhlükəli vəziyyətlərdən biri yanğın olduğu üçün bütün havalandırma sistemi elə layihələndirilməli və tikilməlidir ki, yanğın zamanı yanğın və tüstü yayılmasın.