Toz çıxarma sistemi

Ventilation Ducts and Round Fittings

Toz çıxarma sistemləri xüsusilə sənayedə istifadə olunur. Maşınların işi və insanların hərəkəti insan sağlamlığına ciddi təsir edir, işçilərin sağlamlığı və iş səmərəliliyi aşağı düşür.

Beləliklə, işçilərin nəfəs aldıqları hava təmiz və sağlam olur. İş mühitində əmələ gələn çirkləndiricilər toz toplama sistemlərinin emiş gücü ilə sistemə çəkilir və toz tutucu filtrlərə ötürülür. Bu filtrlər zərərli hava çirkləndiricilərini saxlayaraq havanı təmiz saxlayır.

Toz Çıxarma Sistemindən istifadə edən sektorlar

– Qaynaq və kəsici robotlar

– Çap, çap və kağızla işləmə

- Elektrik və elektronika

- Ağac və ağac məhsulları

– Plastik, kimya və əczaçılıq sənayesi

- Metal sənayesi

– Qaynaq və kəsmə dumanları

- Yağ buxarları

– Optik, tibbi və diş tətbiqləri

– Təkrar emal və ətraf mühit texnologiyaları

– Daş, torpaq, şüşə və keramika məmulatları

– Tekstil və dəri sənayesi

– Sənaye tozsoranları – Avtomobil və avtomobil aksesuarları

- Digər müxtəlif sektorlar