Susturucular

Ventilation Ducts and Round Fittings

Havalandırma sistemlərində yarana bilcək yüksək səviyyədəki səsləri insan qulağını rahatsız etməyəcək səviyyələrə endirmək üçün susturucunun istifadə edilməsi zəruridir.

Kanal tipi susturucular, spiro və ya prizmatik formada emalat edilir.

Standart ölçülərə sahib deyildir. Minimum hava sızdırmazlığı olmaqla, sürətli və rahat montaj imkanı yaradır.

Susturucu gövdəsi galvanizli və ya paslanmaz metaldan emalat edilməklə; səs izolyasiya materialı olaraq taş yunu və akustik NFAF izolyasiya istifida edilir.